Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dne 25.6.2015 byl 20 zakládajícími členskými obcemi (Bohdalín, Božejov, Častrov, Černovice, Hojovice, Horní Ves, Kamenice nad Lipou, Křeč, Leskovice, Lhota-Vlasenice, Mnich, Moraveč, Nová Cerekev, Počátky, Rodinov, Stojčín, Střítež, Ústrašín, Veselá, Včelnička) založen dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, částečně navazující na zrušený Svazek obcí Lípa. Krajským úřadem Kraje Vysočina byl dne 7.7.2015 registrován a zapsán do rejstříku dobrovolných svazků a následně do registru osob. Svazek se řídí zákonem o obcích.

V září 2016 přistoupily 2 členové, a to obec Bělá a město Žirovnice. V prosinci byla mezi členské obce přijata obec Mezná. V červnu 2019 přistoupily další 3 obce - Bořetín, Horní Cerekev a Polesí.

 

mapa-dso-nova-lipa_2019.png

K dnešnímu dni má má svazek celkem 26 členů  a 17 810 obyvatel. Jeho územní působnost je vymezena na ORP Pelhřimov - jih a Mikroregionem Pelhřimovsko.

Hlavní činnost je zaměřena na výkon aktivit směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích, a případně dalších právních předpisů. 

Největší zájem obcí je o poradenství v oblasti rozvoje majetku, problematiku veřejných zakázek a dotační management.

Svazek splupracuje s okolními svazky. V červnu 2018 vstoupil DSO Nová Lípa do MAS Via rustica.

 

Svazek zaměstnává "kmenové" 3 pracovnice - specializace veřejné zakázky, projektový a finanční management, účetnictví, veřejná správa, MA 21. Počet zaměstnanců se mění v závislosti na realizaci společných projektů. Od roku 2017 je svazek zapojen do projektu Centra společných služeb, který zastřešuje Svaz měst a obcí ČR. DSO Nová Lípa je smluvním partnerem při realizaci tohoto projektu. Hlavním přínosem je metodická pomoc a poradenství směřujícímu k profesionalizaci služeb pro členské obce DSO Nová Lípa. V letech 2018-2019 v rámci vlastního projektu podpořeného dotací OP Zaměstnanost byly zpracovány strategické rozvojové dokumenty a akční plány 20 obcí.

Orgány, kterými svazek jedná:

- shromáždění starostů (zasedá min. 3x ročně)

- předseda a tři místopředsedové (osoby oprávněné jednat jménem svazku)

- ředitel svazku

- manažer svazku