Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na 4.Shromáždění starostů/2018 DSO Nová Lípa

26. 11. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na řádné 4. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa ,

které se uskuteční dne 13.12. 2018 v 15:30 hodin,

Obec Vlasenice, restaurace Penzionu Vlasenice  

Program:

 1. Prezence účastníků, Usnášeníschopnost, Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Změna stanov – Dodatek č. 6 (přijímání nových členů)
 3. Informace o projektu CSS, celorepublikové setkání Tábor, předání informací, personální změny na jednotlivých pozicích
 4. Schválení mimořádných členských příspěvků (červen – prosinec)
 5. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 6. Členské příspěvky na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Střednědobý plán hospodaření na roky 2020-2022
 9. Informace o dalších aktivitách (pasporty VO, informace o dotačních titulech – MMR – např. Technická infrastruktura 2019)
 10. Informace o probíhajícím projektu Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa
 11. Povinná pracovní dílna na téma Strategické plánování (význam a výběr vhodné formy zapojení občanů do zpracování strategického dokumentu), cca 90 min. - facilitátor Martin Nawrath. Vhodná účast i místostarostů obcí.
 12. Společná večeře – cca v 18h
 13. Různé, diskuze a sdílení dobré praxe, konzultace atp.
 14. Závěr cca 19h (záleží na délce bodu 13)

Svou účast/neúčast prosím potvrďte na email Alžbětě Kolářové nebo sms na tel. 733 396 266 do pondělí 11.12.

Hlasovat může i místostarosta bez plné moci dle stanov. V případě neúčasti prosím o předání plné moci některému členovi předsednictva.

Návrh rozpočtu DSO Nová Lípa na rok 2019 a střednědobého výhledu 2020-2023 ke stažení zde:

DSO_NL_Navrh_rozpoctu_2019_final.pdf

FIN_20181031.pdf

Střednědobý výhled rozpčtu DSO Nová Lípa 2020-2023.pdf

Návrh dodatků Stanov DSO Nová Lípa ke stažení zde:

Dodatek č.3.docx

Dodatek č.4_Pověřenec.docx

NL_Dodatek_c_5_schvalování změny stanov.docx

S pozdravem

 

Ing. Jana Houšková,                                                                                         Ing. Alžběta Kolářová

předsedkyně                                                                                                      ředitelka