Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 2.SS Nová Lípa 1.10.2020

9. 10. 2020

Dne 1.10.2020 se konalo 2.Shromáždění starostů DSO Nová Lípa, tentokrát v zasedací síni MěÚ Černovice. Shromáždění bylo zahájeno v 16:30. Zúčastnilo se jej 12 starostů, 2 místostarostové a 6 starostů pověřilo  k zastupování a hlasování plnou mocí některé z přítomných.

Starostům byla stručně shrnuta činnost za období červen-září. Byly představeny dotované projekty dokončené i v realizaci, které zaměstnávají pracovníky DSO Nová Lípa nejvíce. Dokončen byl vodovod v Moravči, přestavba budovy MŠ Počátky - od září je otevřena zcela nově vybavená třída a celková kapacita MŠ navýšena o 25 dětí na celkových 130 dětí. Dále byla vybudována odborná přírodovědná učebna ZŠ Nová Cerekev, běžecká dráha a doskočiště v areálu ZŠ Černovice. Probíhá realizace největšího projektu v historii v administraci Nové Lípy - vybudování odborných učeben  a komplexní bezbariérovost  ZŠ Počátky. Celkový objem stavebních prací je cca 37 mil. Kč a navazujícího vybavení za dalších cca 18 mil. Kč s dotací IROP 47 mil.Kč. Dále jsou před dokončením další 2 projekty s dotací pro základní školy - odborné učebny v ZŠ Žirovnice a ZŠ Kamenice nad Lipou. V přípravě jsou další navazující projekty pro tyto školy. Z jiné oblasti je realizace projektu s dotací SFŽP - Posílení vodovodu Polesí, který je před dokončením. Starostové byli dále seznámeni s připravovanými dotačními možnostmi. 

Součástí programu bylo i 10. setkání starostů v rámci projektu Svazu měst a obcí ČR, jehož je dobrovolný svazek obcí Nová Lípa partnerem. Byla projednána analýza veřejnoprávních smluv a sociálních služeb.

Jako host vystoupil pan Liška a představil deskovou hru s regionální tématikou.,

Další avizované shromáždění bude na přelomu listopadu/prosince, už se těšíme.

Za realizační tým dobrovolného svazku obcí Nová Lípa 

Alžběta Kolářová a Vladimíra Hojgrová

Zápis+ze+SS_Černovice_1_10_2020_sign.pdf

Prezenční listina_2020_10_01.pdf

Plné moci_6_komplet.pdf