Jdi na obsah Jdi na menu
 


MAP rozvoje vzdělávání

12. 10. 2015

DSO Nová Lípa se bude podílet jako na zpracování MAP rozvoje vzdělávání na území SO ORP Pelhřimov.

http://www.mupe.cz/mistni-akcni-plan-na-uzemi-orp-pelhrimov-setkani-reditelu-skolskych-zarizeni/d-14003

Během srpna - října bylo dosaženo dohody na zpracovateli, kterého potvrdí Regionální stálá konference Kraje Vysočina. Nositelem projektu bude Město Pelhřimov.   V současné době probíhají úvodní schůzky s řediteli základních škol. Dosáhli jsme zapojení 100% zařízení (ZŠ, MŠ). Zapojeny budou i ZUŠ, SVČ i NNO, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. 

Během listopadu byla zpracována a podána projektová žádost a začátek realizace projektu MAP předpokládáme v lednu 2016, po dobu cca 17 měsíců. Věříme, že do června dojde k dohodě na strategickém rámci a školy budou moci žádat o investiční dotace v prvních výzvách IROP.

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v?source=rss