Jdi na obsah Jdi na menu
 


2.Shromáždění starostů_2018_Pozvánka

16. 3. 2018

 Pozvánka na řádné 2.Shromáždění starostů v roce 2018, které se uskuteční dne 29.3.2018 v 17.30 hodin

kde: zasedací místnost OÚ Hojovice
 

Program setkání:

 1. Prezence účastníků
 2. Usnášeníschopnost
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Zpráva o činnosti DSO Nová Lípa za rok 2017
 5. Informace o probíhajících a nových aktivitách v rámci projektu CSS (zpravodaj, analýza přínosů, pasporty VO)
 6. Nabídka DSO Nová Lípa na zajištění výkonu Pověřence GDPR a souvisejících úkonů

– nabídka od SMO ČR Pověřenec GDPR (nová aktivita v rámci projektu CSS 0,4 úvazku)

 1. Schválení podpisu Dodatku č. 3
 2. Informace o zahájení realizace projektu Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa (zpracování 20 strategických rozvojových dokumentů členských obcí)
 3. Rozpočtové opatření č. 1 (navýšení příjmů a výdajů o částku dotace z RoPD)
 4. Schválení mimořádných členských příspěvků (zejm. kompostéry)
 5. Informace o dotačních titulech
 6. Závěr

 

Ing. Jana Houšková,

 

předsedkyně DSO Nová Lípa